Back to All Events

Investering i samfunnskritiske installasjoner

 • Radisson Blu Caledonien Hotel 7 Vestre Strandgate Kristiansand, Vest-Agder, 4610 Norway (map)

Infrastruktur kjennetegnes ved kritiske installasjoner som får samfunnet til å fungere effektivt og gir grunnlag for økonomisk vekst. Investering i infrastruktur har tradisjonelt vært kapitalkrevende og forbeholdt store og institusjonelle investorer.

Bli nærmere kjent med hvordan du kan delta i investering i infrastruktur som vil bidra til å skape et miljøvennlig, bærekraftig og velfungerende samfunn.

Obligo Investment Management og Exordium Capital tilbyr en diversifisert infrastrukturportefølje innenfor blant annet sektorene transport (veier, flyplasser, havner, jernbane), forsyningstjenester (vann, avløp, energi) og sosial infrastruktur (skoler, sykehus, fengsler).

Obligo Global Infrastruktur II Norge AS

 • Forventet totalavkastning (netto): 7-9% p.a.

 • Forventet utbytte: 3-5% p.a.

 • Lav volatilitetsrisiko

 • Stabile og forutsigbare kontantstrømmer (ofte inflasjonsjusterte)

 • Lav samvariasjon til obligasjoner, aksjer, eiendom og økonomien som helhet

 • Begrenset nedside på hovedstolen

Fra Obligo deltar adm. direktør Christian Dovland, som har 25 års erfaring fra kapitalmarkedet gjennom ulike roller innen økonomi og finans. Dovland etablerte Global Infrastruktur I AS i 2007, og har forvaltet fondet med gode resultater siden oppstart.

Marcus Børresen, som har bred erfaring i kapitalmarkedet siden 2002, med blant annet finansiell rådgiving innen eiendom, private equity og infrastruktur. Børresen har hatt ansvar for Investor Relations i Obligo siden 2015, på tvers av selskapets aktivaklasser.

Praktisk Informasjon

 • Tirsdag 9. oktober, kl 17:30 - 19:00

 • Radisson Blu Caledonien Hotel - Club 21, 13 etasje.

 • Enkel servering

 • Påmelding innen fredag 5. oktober

 • Begrenset antall plasser

 Registrering

Ja, jeg ønsker å delta på informasjonsmøte tirsdag 9. oktober kl 17:30 - 19:00

Navn *
Navn