Back to All Events

INVESTORSEMINAR I FARSUND

Exordium Capital ble stiftet i 2014 og er eid av Glastad i Farsund og ansatte i selskapet, med lang erfaring og høy kompetanse på investeringsløsninger. Samlet kapital under forvaltning, er rundt 500 MNOK (Investert egenkapital og fremmedkapital), på vegne av ca. 150 kunder på Sørlandet.

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi helhetlig forvaltning av våre kunders midler, med personlig oppfølging og tilpasset hver enkelt kundes preferanser, ønsker og behov.

I tillegg til utvalgte plasseringer i verdipapirer, benytter vi alternative investeringer i eiendom, shipping og private equity som deler av våre kunders plasseringer.

Vi inviterer deg til investorseminar i Glastads lokaler på Gåseholmen i Farsund, mandag 22. mai kl 17.00 til 19.00. Tema er gjennomgang av markedet, aktuelle plasseringer og hvordan vi jobber sammen med våre kunder.

AGENDA

  • Presentasjon av Exordium Capital
  • Gjennomgang av markedet og makroforhold
  • Aktuelle alternativer til banksparing
  • Eiendomsplassering som sparing og investering
  • Endring i skatteregler for investorer fra 2017
  • Avslutning / Spørsmål

MERK: Begrenset antall plasser (se påmelding under)

PÅMELDING:

Navn *
Navn