Back to All Events

Lunsjmøte på Caledonien

Fra 1. januar 2020 slås Vestfold og Telemark fylkeskommune sammen til ett fylke med totalt 3.800 ansatte og 420 000 innbyggere. Tønsberg er med 46.000 innbyggere, den største byen i det nye fylket. Njord Kapitalforvaltning tilbyr nå å investere i Tønsberg Kontoreiendom. Eiendommen har overvekt av offentlige leietakere og en beliggenhet som vi mener gjør dette til en attraktiv investering.

Njord Securities har tilrettelagt investeringen i Tønsberg Kontoreiendom og mer enn 30 eiendomsprosjekter de siste 5 årene. Bli kjent med hvilke vurderinger som prioriteres i utvelgelsen av aktuelle eiendomsinvesteringer og hvilke sentrale egenskaper og suksesskriterier som kjennetegner eiendommen i Tønsberg.

11:30 Velkommen - Lunsj

  • Innledning ved Hallstein Holbek, Njord Kapitalforvaltning

  • Utvelgelse av eiendomsinvesteringer ved Morten Ødegaard, Njord Securities

  • Gjennomgang av Tønsberg Kontoreiendom, ved Morten Ødegaard, Njord Securities

13:00 Avslutning

Sted: Skybar, 13. etg. Hotel Caledonien

 

Påmelding *
Påmelding