Back to All Events

Status i eiendomsplasseringer og gjeldende markedssyn

Våre kunder på Sørlandet har verdier for 550 millioner kroner i eiendom i sine investeringsporteføljer. Hovedtyngden av dette er prosjektbaserte næringseiendommer i Norge som forvaltes av Lister Forvaltning. Vi inviterer deg til en status på eiendommene og en gjennomgang av hvilke kriterier som vektlegges for å sikre optimal drift og utvikling mot fremtidig realisasjon.

Hittil i år er Oslo Børs opp 8,5 prosent, globale aksjer opp 10,4 prosent og fremvoksende økonomier opp 9,2 prosent. Vil forventninger om færre rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, et mulig håp om løsning i handelskonflikten mellom USA og Kina og en ikke "hard" Brexit, være tilstrekkelig motvekt til svakere økonomisk vekst og politiske uro i flere deler av verden? Vi skal forsøke å svare…

18:00 Velkommen

  • Lister Forvaltning forvalter over 150 000 kvm næringseiendom og er den største forvalteren av våre kunders eiendomsplasseringer. Lister har et kompetent eiendomsteam med lang erfaring, nasjonalt og internasjonalt. Listers målsetting er å besørge optimal drift og utvikling av eiendom på vegne av investor fra kjøp til realisasjon. Fra Lister Forvaltning kommer forvalter Christer Wennersten.

  • Vårt gjeldende markedssyn og investeringsstrategi i en urolig verden. Presentasjon av utvalgte verdipapirfond ved Hallstein Holbek, Njord Kapitalforvaltning.

19:30 Middag

  • Teateret serverer middag og dessert.

Sted: Teateret, Kongensgt. 2, Kristiansand