Back to All Events

Exordium Capital inviterer til julelunsj

Møt Obligo Investment Management som forvalter våre plasseringer i Infrastruktur og Private Equity.

I et marked preget av lave renter og et aksjemarked i «all time high» har det blitt mer fokus på alternative investeringer som en plasseringsform for å opprettholde investorenes avkastningsforventninger. Private Equity og Infrastrukturinvesteringer er slike alternativer.

Investeringene har attraktive porteføljeegenskaper som relativt høy løpende avkastning, stabile og forutsigbare kontantstrømmer, begrenset nedside på investert kapital og liten samvariasjon til obligasjoner og aksjer. 


Tirsdag 5. desember kl 11:30 - 13:30

Exordium Capital, Handelens Hus, Rådhusgata 3, Kristiansand

PROGRAM

  • Innledning og julelunsj
  • Investering i Infrastruktur og Private Equity
  • Gjennomgang av løpende plasseringer: Global Infrastruktur 1, Global Private Equity 1+2, Nordic Secondary 1+2
  • Avslutning

VELKOMMEN

Begrenset antall plasser.


JA, jeg kommer *
JA, jeg kommer