Status i eiendomsplasseringer og gjeldende markedssyn
Mar
27
6:00 PM18:00

Status i eiendomsplasseringer og gjeldende markedssyn

Våre kunder på Sørlandet har verdier for 550 millioner kroner i eiendom i sine investeringsporteføljer. Hovedtyngden av dette er prosjektbaserte næringseiendommer i Norge som forvaltes av Lister Forvaltning. Vi inviterer deg til en status på eiendommene og en gjennomgang av hvilke kriterier som vektlegges for å sikre optimal drift og utvikling mot fremtidig realisasjon.

Hittil i år er Oslo Børs opp 8,5 prosent, globale aksjer opp 10,4 prosent og fremvoksende økonomier opp 9,2 prosent. Vil forventninger om færre rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, et mulig håp om løsning i handelskonflikten mellom USA og Kina og en ikke "hard" Brexit, være tilstrekkelig motvekt til svakere økonomisk vekst og politiske uro i flere deler av verden? Vi skal forsøke å svare…

18:00 Velkommen

 • Lister Forvaltning forvalter over 150 000 kvm næringseiendom og er den største forvalteren av våre kunders eiendomsplasseringer. Lister har et kompetent eiendomsteam med lang erfaring, nasjonalt og internasjonalt. Listers målsetting er å besørge optimal drift og utvikling av eiendom på vegne av investor fra kjøp til realisasjon. Fra Lister Forvaltning kommer forvalter Christer Wennersten.

 • Vårt gjeldende markedssyn og investeringsstrategi i en urolig verden. Presentasjon av utvalgte verdipapirfond ved Hallstein Holbek, Njord Kapitalforvaltning.

19:30 Middag

 • Teateret serverer middag og dessert.

Sted: Teateret, Kongensgt. 2, Kristiansand

 

Påmelding *
Påmelding
Jeg deltar på: *
View Event →
Equitile investerer i verdens mest motstandsdyktige selskaper
Nov
5
6:00 PM18:00

Equitile investerer i verdens mest motstandsdyktige selskaper

I en verden med et historisk høyt gjeldsnivå er motstandsdyktige selskaper et sjeldent syn. Gjennom en metodisk prosess klarer Equitile likevel å finne frem til de selskapene de mener kan levere god og trygg avkastning, også i turbulente tider.

Equitile investerer kun i store selskaper med god likviditet, profitabel historisk vekst, en sterk finansiell balanse, sterk innovasjonskraft og god ledelse. Derfor er det mindre enn 1% av verdens børsnoterte selskaper som kvalifiserer for en investering i «Equitile Resilience Fund».

Med høy, historisk avkastning og konkurransedyktige honorarer, mener vi at Equitile er et aktuelt fond å inkludere i en investeringsportefølje. Fra selskapets kontor i London får vi besøk av fondets ledelse for å presentere fondet og sitt syn på markedet.

Andrew McNally

Andrew McNally

Andrew McNally, Chief Executive Officer

• 28 års erfaring innenfor aksjeforvaltning

• Tidligere jobbet hos Berenberg UK, Morgan Stanley, Henderson Investors, NPI, Sun Alliance Investment Management

• Forfatter av boken ”Debtonator – How Debt Favours the Few and Equity Can Work For All of Us”

 
George Cooper

George Cooper

Dr George Cooper, Chief Investment Officer

• 25 år med investeringserfaring

• Tidligere jobbet hos Deutsche Bank, Bluecrest, JP Morgan, Goldman Sachs

• Forfatter av «Money, Blood and Revolution» og «The Origin of Financial Crisis – Central Banks Credit Bubbles and The Efficient Market Fallacy”

 
Thor Furuholmen

Thor Furuholmen

Thor Furuholmen, Co-Founder

• 21 års erfaring i aksjemarkedet

• Grunnlegger av Explora Capital, tidligere erfaring fra Morgan Stanley og Carnegie

• Daglig leder av AS Vidsjå, et privat investeringsselskap i Oslo.


Praktisk Informasjon

 • Mandag 5. november, kl 18:00 - 20:00

 • Radisson Blu Caledonien Hotel - Club 21, 13 etasje.

 • Enkel servering

 • Påmelding innen fredag 2. november

 • Begrenset antall plasser

 Registrering

Ja, jeg ønsker å delta på presentasjonsmøte mandag 5. november kl 18:00 - 20:00

Navn *
Navn
View Event →
Investering i samfunnskritiske installasjoner
Oct
9
5:30 PM17:30

Investering i samfunnskritiske installasjoner

Infrastruktur kjennetegnes ved kritiske installasjoner som får samfunnet til å fungere effektivt og gir grunnlag for økonomisk vekst. Investering i infrastruktur har tradisjonelt vært kapitalkrevende og forbeholdt store og institusjonelle investorer.

Bli nærmere kjent med hvordan du kan delta i investering i infrastruktur som vil bidra til å skape et miljøvennlig, bærekraftig og velfungerende samfunn.

Obligo Investment Management og Exordium Capital tilbyr en diversifisert infrastrukturportefølje innenfor blant annet sektorene transport (veier, flyplasser, havner, jernbane), forsyningstjenester (vann, avløp, energi) og sosial infrastruktur (skoler, sykehus, fengsler).

Obligo Global Infrastruktur II Norge AS

 • Forventet totalavkastning (netto): 7-9% p.a.

 • Forventet utbytte: 3-5% p.a.

 • Lav volatilitetsrisiko

 • Stabile og forutsigbare kontantstrømmer (ofte inflasjonsjusterte)

 • Lav samvariasjon til obligasjoner, aksjer, eiendom og økonomien som helhet

 • Begrenset nedside på hovedstolen

Fra Obligo deltar adm. direktør Christian Dovland, som har 25 års erfaring fra kapitalmarkedet gjennom ulike roller innen økonomi og finans. Dovland etablerte Global Infrastruktur I AS i 2007, og har forvaltet fondet med gode resultater siden oppstart.

Marcus Børresen, som har bred erfaring i kapitalmarkedet siden 2002, med blant annet finansiell rådgiving innen eiendom, private equity og infrastruktur. Børresen har hatt ansvar for Investor Relations i Obligo siden 2015, på tvers av selskapets aktivaklasser.

Praktisk Informasjon

 • Tirsdag 9. oktober, kl 17:30 - 19:00

 • Radisson Blu Caledonien Hotel - Club 21, 13 etasje.

 • Enkel servering

 • Påmelding innen fredag 5. oktober

 • Begrenset antall plasser

 Registrering

Ja, jeg ønsker å delta på informasjonsmøte tirsdag 9. oktober kl 17:30 - 19:00

Navn *
Navn
View Event →
Sommer med Exordium Capital
Jun
18
6:00 PM18:00

Sommer med Exordium Capital

Vi inviterer deg til en hyggelig sommerkveld med foredrag om investering i infrastruktur og omvisning i Kristiansand Teater, etterfulgt av middag på Restaurant Sjøhuset, mandag 18. juni kl 18:00.

Arkitektonisk brutalisme - elsket og hatet? Få innblikk i den spennende forvandlingen som pågår inne i Kristiansand Teater. Det gamle teateret gjenoppstår og fylles nå med ny aktivitet og engasjerende innhold. Vi inviterer deg på omvisning med aperitif.

I forbindelse med emisjonen i den institusjonelle plasseringen Obligo Global Infrastruktur II, er Exordium Capital én av to norske distributører som kan tilby denne investeringen til ikke-profesjonelle investorer. Scenen er dermed satt for et interessant foredrag fra Private Equity- og Infrastrukturforvalter Obligo Investment Management.

Kvelden avsluttes der "Markens møter havet" - med felles middag på Sjøhuset med utsikt over Østre havn og Odderøya. Vi forventer å være ferdige senest kl 23:00.

Vi håper du har anledning til å delta!


Praktisk Informasjon

 • Oppmøte mandag 18. juni, kl 18 i Kristiansand Teater, Kongens gate 2

 • Bordsetting på Restaurant Sjøhuset kl 20

 • Påmeldingsfrist onsdag 13. juni.

 • Begrenset antall plasser - Invitasjonen er personlig

 • Uformelt antrekk

 

Registrering

sjohuset-restaurant-kristiansand-5.jpg
Navn *
Navn
View Event →
Apr
17
11:30 AM11:30

Lunsjmøte: Riktig skatt til riktig tid

 - Skattemessig strukturering og planlegging

Seminaret tar for seg en rekke muligheter og ideer knyttet til skattemessig strukturering og planlegging for investorer og familieeide virksomheter. Fokuset vil være rettet mot hvordan investorer og virksomheter bør innordne seg økonomisk og selskapsrettslig, for å komme i en bedre skattemessig posisjon, samtidig som risiko knyttet til de forskjellige investeringene og virksomheten reduseres.

Foredragsholder Svein Aage Larsen er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma i Kristiansand. Han har arbeidet med skatt i 20 år, herunder tidligere som rådgiver i Finansdepartementets Skattelovavdeling, og for Stortingets Finanskomité.

Tid: Tirsdag 17. april kl 1130 - 1300
Sted: Markensgate 30, 6. etasje.

Program

 • Lunsj
 • Innledning
 • Foredrag
 • Oppsummering og spørsmål

 

Påmelding:

Kontaktperson *
Kontaktperson
View Event →
Exordium Capital inviterer til julelunsj
Dec
5
11:30 AM11:30

Exordium Capital inviterer til julelunsj

Møt Obligo Investment Management som forvalter våre plasseringer i Infrastruktur og Private Equity.

I et marked preget av lave renter og et aksjemarked i «all time high» har det blitt mer fokus på alternative investeringer som en plasseringsform for å opprettholde investorenes avkastningsforventninger. Private Equity og Infrastrukturinvesteringer er slike alternativer.

Investeringene har attraktive porteføljeegenskaper som relativt høy løpende avkastning, stabile og forutsigbare kontantstrømmer, begrenset nedside på investert kapital og liten samvariasjon til obligasjoner og aksjer. 


Tirsdag 5. desember kl 11:30 - 13:30

Exordium Capital, Handelens Hus, Rådhusgata 3, Kristiansand

PROGRAM

 • Innledning og julelunsj
 • Investering i Infrastruktur og Private Equity
 • Gjennomgang av løpende plasseringer: Global Infrastruktur 1, Global Private Equity 1+2, Nordic Secondary 1+2
 • Avslutning

VELKOMMEN

Begrenset antall plasser.


JA, jeg kommer *
JA, jeg kommer
View Event →
Exordium Capital inviterer til lunsjmøte med Arctic Fund Management
Nov
15
11:30 AM11:30

Exordium Capital inviterer til lunsjmøte med Arctic Fund Management

Vi inviterer deg til lunsj i våre lokaler i Handelens Hus, Rådhusgt. 3, med en makro- og markedsgjennomgang fra en av Norges mest erfarne forvaltere, Ivar Strompdal i Arctic Fund Management.

Deretter vil Vegard Gjølme presentere Arctic Aurora LifeScience, et spesialisert globalt helsefond som investerer i børsnoterte bioteknologi-, farmasi- og life science selskaper i USA og Europa. Investeringer i utvalgte selskaper innen bioteknologisektoren, komplementeres med aktive posisjoner i store globale farmasiselskaper og gir grunnlag for høyt avkastningspotensiale med kontrollert risiko.

Avkastningen så langt i år er 17,3% (pr. 26. oktober 2017, Arctic Aurora LifeScience, Class I).

 

Onsdag 15. November kl 11:30 - 13:30

Exordium Capital, Handelens Hus, Rådhusgt.3, Kristiansand

Program

 • Lunsj og innledning, v/Hallstein Holbek, Exordium Capital
 • Makro og marked, v/Ivar Strompdal, Arctic Fund Management
 • Arctic Aurora LifeScience, v/Vegard Gjølme, Arctic Fund Management
 • Avslutning

VELKOMMEN

PÅMELDING
Navn *
Navn

Det er begrenset antall plasser.

View Event →
INVESTORSEMINAR I FARSUND
Oct
16
5:00 PM17:00

INVESTORSEMINAR I FARSUND

Exordium Capital ble stiftet i 2014 og er eid av Glastad i Farsund og ansatte i selskapet, med lang erfaring og høy kompetanse på investeringsløsninger. Samlet kapital under forvaltning, er rundt 500 MNOK på vegne av ca. 150 kunder på Sørlandet.

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi helhetlig forvaltning av våre kunders midler, med personlig oppfølging og tilpasset hver enkelt kundes preferanser, ønsker og behov.

I tillegg til utvalgte plasseringer i verdipapirer, benytter vi alternative investeringer i eiendom, shipping og private equity som deler av våre kunders plasseringer.

Vi inviterer deg til investorseminar i Glastads lokaler på Gåseholmen i Farsund, mandag 16. oktober kl 17.00 til 19.00. Tema er gjennomgang av markedet, aktuelle plasseringer og hvordan vi jobber sammen med våre kunder.

AGENDA

 • Innledning
 • Gjennomgang av markedet
 • Alternativer til bankplaassering
 • Om investering i eiendom, shipping og private equity
 • Aksjesparekonto (nytt i 2017) og andre aktuelle investeringsformer.
 • Avslutning

MERK: Begrenset antall plasser (se påmelding under)

PÅMELDING:

Navn *
Navn
View Event →
Sommerarrangement med Exordium Capital
Aug
24
5:00 PM17:00

Sommerarrangement med Exordium Capital

Vi inviterer deg til en hyggelig båttur og middag på fiskebrygga, Torsdag 24. august kl.17:00.

Trond Moi vil være med oss på turen. Det blir dermed et stopp underveis, hvor vi kan nyte noen smakfulle overraskelser og få nyttige tips rundt tema "sjømat". Dette tror vi du vil sette pris på.

Vi returnerer så til brygga for en bedre middag på Restaurant Bølgen & Moi, mens kvelden senker seg. Vi forventer å være ferdige senest kl 23:00.

Vi håper du har anledning til å delta!

 

Praktisk Informasjon

 • Oppmøte: Fiskebrygga, ved restaurant Bølgen & Moi, senest kl 17:00.

 • Antrekk: Fritidsantrekk, klær for båttur og etter været.

 • Påmeldingsfrist: Torsdag 17. august.

Registrering

©JanRuneEide-0249.jpg
Navn *
Navn
View Event →
INVESTORSEMINAR I FARSUND
May
22
5:00 PM17:00

INVESTORSEMINAR I FARSUND

Exordium Capital ble stiftet i 2014 og er eid av Glastad i Farsund og ansatte i selskapet, med lang erfaring og høy kompetanse på investeringsløsninger. Samlet kapital under forvaltning, er rundt 500 MNOK (Investert egenkapital og fremmedkapital), på vegne av ca. 150 kunder på Sørlandet.

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi helhetlig forvaltning av våre kunders midler, med personlig oppfølging og tilpasset hver enkelt kundes preferanser, ønsker og behov.

I tillegg til utvalgte plasseringer i verdipapirer, benytter vi alternative investeringer i eiendom, shipping og private equity som deler av våre kunders plasseringer.

Vi inviterer deg til investorseminar i Glastads lokaler på Gåseholmen i Farsund, mandag 22. mai kl 17.00 til 19.00. Tema er gjennomgang av markedet, aktuelle plasseringer og hvordan vi jobber sammen med våre kunder.

AGENDA

 • Presentasjon av Exordium Capital
 • Gjennomgang av markedet og makroforhold
 • Aktuelle alternativer til banksparing
 • Eiendomsplassering som sparing og investering
 • Endring i skatteregler for investorer fra 2017
 • Avslutning / Spørsmål

MERK: Begrenset antall plasser (se påmelding under)

PÅMELDING:

Navn *
Navn
View Event →
Lunsjmøte med Sector Asset Management
Apr
6
11:30 AM11:30

Lunsjmøte med Sector Asset Management

Exordium Capital har inngått avtale med Sector Asset Management om oppfølging av investorene i Sector Sigma Nordic på Sørlandet. Sector Asset Management har 16 mrd. NOK under forvaltning , med i hovedsak store profesjonelle aktører som investorer.

Hensikten med avtalen er å gi investorene i Sector Sigma Nordic et bedre tilbud enn de har i dag, ved å kunne benytte en erfaren rådgiver som kan gi helhetlige og uavhengige investeringsråd lokalt på Sørlandet.

Samarbeidet omfatter også andre løsninger fra Sector, deriblant kombinasjonsfondet Trient Dynamic Balanced, som Exordium har benyttet i sin rådgiving over lengre tid, og som Sector overtok oppfølgingen av i 2016.

Vi inviterer til lunsjmøte i Handelens hus, 4 etg, Kristiansand, torsdag 6 april kl 11.30-13.00.

 • Presentasjon av Exordium Capital AS / Sector Asset Management AS
 • Presentasjon av Sector Sigma Nordic og hvorfor man skal eie dette fondet fremover.
 • Oppdatering på Trient Dynamic Balanced Fond
 • Introduksjon til Sector Helse Verdi, kåret av morningstar.com som verdens beste aksjefond i helsesektoren (blant 14 000 fond)

Begrenset antall plasser - MERK PÅMELDING innen tirsdag 4. april:

Name *
Name
View Event →
Kveldsseminar om aktuelle investeringsvalg og endringer i skatteregler for 2017
Feb
13
6:00 PM18:00

Kveldsseminar om aktuelle investeringsvalg og endringer i skatteregler for 2017

Mandag 13. februar kl 18:00 får vi besøk av en av Norges mest sentrale forvaltere fra Delphi/ Storebrand Asset Management. I tillegg har vi invitert Deloitte Advokatfirma til å gi en oppdatering på endringene skattereglene og arbeidet med aksjesparekonto - noe som er høyaktuelt for mange av våre kunder.

Benytt anledningen til å få et direkte blikk på markedet fra et av Norges mest suksessrike forvalterteam.

Sted: Exordium Capital, Handelens Hus, 4.etg. Rådhusgt.3, Kristiansand

18:00 Velkommen

 • Innledning v/ Hallstein Holbek, Exordium Capital
 • Presentasjon av Delphi Fondene v/Håkon H. Sætre, senior porteføljeforvalter
 • Pause
 • Storebrand Global Multifaktorv/Jon Hegdal, direktør Storebrand Asset Management
 • Endringer i skatteregler, v Svein Aage Larsen, Advokat Deloitte Advokatfirma

20:00 Avslutning

Påmelding
Ja, jeg vil delta på kveldsseminar mandag 13. februar kl 18:00 - 20:00
Navn *
Navn
View Event →