Exordium Capital og Castelar Innlandet blir Njord Kapitalforvaltning

Njord Kapitalforvaltning har erfarne rådgivere som forstår dine behov. Vi har høy kompetanse på investeringer og investeringstjenester, og et solid nettverk som gjør oss i stand til å finne de riktige løsningene, tilpasset din situasjon og målsettinger.

Fra november 2018 blir de samarbeidende selskapene Exordium Capital i Kristiansand og Castelar Innlandet på Hamar, Njord Kapitalforvaltning. Njord Kapitalforvaltning vil inngå i Njord Group sammen med øvrige selskaper i gruppen.

Våre kunder vil oppleve samme gode service og lokal tilstedeværelse som tidligere. Endringen vil gi oss enda større slagkraft og mulighet til å jobbe langsiktig og godt med våre kunder.

I henhold til MiFID II skal foretakene definere seg som uavhengig eller ikke-uavhengig rådgiver. Njord Kapitalforvaltning er en ikke-uavhengig rådgiver. Dette innebærer at vi gir råd om finansielle instrumenter tilbudt av samarbeidspartnere og vi kan ved investeringsrådgivning motta betaling fra samarbeidspartnere.

For nærmere informasjon, ta kontakt med :

Hallstein Holbek, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Sør AS, telefon 920 25 940

David Arman Syversen, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Øst AS, telefon 996 09 595

Njord Kapitalforvaltning inngår i Njord Group. Sammen med øvrige selskaper i gruppen, er vi en engasjert og effektiv partner på tilrettelegging, prosjektfinansiering og prosjektmegling innen eiendom, shipping og private equity.