Aksjesparekonto

Exordium Capital tilbyr aksjesparekonto når reglene og lovverket er klart.

Finansdepartementet sendte i vinter ut reglene for aksjesparekonto på høring, med frist 12. mai 2017. Nå er det opp til Finansdepartementet å utforme de endelige reglene, før du kan ta aksjesparekonto i bruk. 

Fordeler med aksjesparekonto

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere å investere i aksjer og aksjefond. Forslag et er at børsnoterte aksjer i EU/EØS og verdipapirfond med mer enn 80% aksjeandel blir omfattet.

Med aksjesparekonto vil du kunne kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt så lenge midlene holdes inne i ordningen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapirer, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

Når du skal ta ut midler til annen bruk, tar du først ut opprinnelig investert beløp, som er skattefritt. Det er kun gevinsten som skal beskattes, når du tar ut denne. Du vil også få rett til skjermingsfradrag, noe som reduserer skatten din når du skal ta pengene ut av ordningen. 

Gunstig overgangsordning i 2017

I 2017 vil du som har aktuelle aksjer og aksjefond med gevinst kunne flytte disse inn i aksjesparekontoen uten å realisere skatten. Når du har flyttet fondene inn i ordningen kan du selge disse skattefritt og reinvestere pengene i andre fond og aksjer.

Aksjesparekonto passer for personlig rådgiving

Vi har satt oss grundig inn i både aksjesparekonto og andre former for sparing og investering. Den nye aksjesparekontoen vil integreres med vår øvrige rapportering og komme på din årsrapport sammen med øvrige investeringer. Du kan også overføre andre plasseringer til denne løsningen.

Dette gjør at du vil ha alle dine plasseringer samlet på ett sted, og kan benytte oss som din personlige rådgiver.

Sett deg på listen nå

Registrer du deg nå, vil vi informere deg løpende og følge deg opp når aksjesparekontoen blir tilgjengelig for bruk. Dette er spesielt viktig i forhold til overgangsordningen som er varslet.

Navn *
Navn