Exordium Capital og Castelar Innlandet blir Njord Kapitalforvaltning

Fra november 2018 blir de samarbeidende selskapene Exordium Capital i Kristiansand og Castelar Innlandet på Hamar, Njord Kapitalforvaltning. Njord Kapitalforvaltning vil inngå i Njord Group sammen med øvrige selskaper i gruppen.

Våre kunder vil oppleve samme gode service og lokal tilstedeværelse som tidligere. Endringen vil gi oss enda større slagkraft og mulighet til å jobbe langsiktig og godt med våre kunder.

For nærmere informasjon, ta kontakt med :

  • Hallstein Holbek, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Sør AS, telefon 920 25 940

  • David Arman Syversen, daglig leder, Njord Kapitalforvaltning Øst AS, telefon 996 09 595