Jakten på rentene!

Renteutviklingen og alternativer til fallende innskuddsrente i bank er et hett tema som opptar alle med penger i banken. Før skatt trenger du minimum 4,5% rente for å matche inflasjon på 2,5% dersom renten beskattes årlig og du betaler formueskatt. – Dette er ikke en like enkel utfordring i 2015, som det har vært de seneste årene.

Obligasjonsfond som har levert god avkastning tidligere, har gjerne inneholdt obligasjoner med gode kupongrenter og relativt lang løpetid (durasjon). I et marked med fallende renter, vil dette bidra vesentlig til avkastningen. Ser vi på renteutviklingen og obligasjonsrentene fremover, vil ikke den historiske utviklingen på de ulike renteplasseringene gi et godt nok bilde til å ta investeringsbeslutninger.

Dette er endringer vi har tatt inn i våre fondsvurderinger, og som ligger til grunn for våre anbefalinger overfor kundene. Ta kontakt for en gjennomgang av hvilke alternativer som kan passe i din situasjon.

Ta kontakt